Skådespelare 1

Titel på roll
Om jag säger något blir det bara värre… är en dokumentär föreställning om ungas nätvardag. Här skildras ett liv online som präglas av kontraster: Om att leva ett uppkopplat liv med tillgång till hela världen men ändå känna sig ensam och utanför. Föreställningen erbjuder en unik inblick i ungas digitala samtid och livet online som skapar känslor om hopp, möjlig­heter och gemenskap. Men även mörker, otillräcklighet och begränsningar.